IDEELLA STYRKAN

”Ensamma kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket – Helen Keller”

Grunden i ett föreningsliv säger man handlar om ideella krafter. Vi vill ta det längre än så. Vi vill förgrena ett föreningsliv med ett stark företagande men att driften av att vilja hjälpa till, kalla det ideellt arbete, inte behöver vara en börda eller ske på heltid. Att vara en del av vår ideella styrka ger dig tillhörigheten och du är med med på vår utveckling och för klubben och vår gemensamma resa framåt.

Vi är idag ett stort gäng som jobbar med allt från att vattna blommor, starter på tävling till att jobba på banan med att klippa greener. Om vi får skryta lite så är vi ganska unika på att fortfarande lyckas med att bibehålla våra ideella här hos oss och vi värdesätter denna resurs enormt mycket! Det vi är extra stolta över är att vårt gäng är en härlig mix i åldrar, med allt från lite äldre ungdomar som utbildar de yngre ungdomarna till våra seniorer som har en gedigen erfarenhet av livet och givetvis alla åldrar där emellan. Det är detta vi kallar – vår ideella styrka.

Självklart söker vi alltid fler till vår ideella styrka så vi kan växas ytterligare. Är du nyfiken på att veta mer eller känner att du gärna vill bidra genom att göra någon enklare uppgift. Hör av dig genom formuläret nedan.

RESURSGRUPPEN

En spetstrupp bland våra ideella där extra fokus ligger på att fila på finish på banan, fortsätta på projekt runtomkring klubbhuset och banan samt hjälpa till på större banförbättringar. En ovärderlig grupp som träffas varje tisdag från 16.00. Detta är en grupp som vi gärna vill ha fler resurser till, så vi kan göra mer nytta på och runt vår bana.

VIPTRAPPAN

Grunden i ett föreningsliv säger man handlar om ideella krafter. Vi vill ta det längre än så. Vi vill påstå att våra ideella är orsaken till att vår klubb är den vi är idag. Utan denna resurs hade vi inte överlevt eller haft möjligheten att utvecklas. Att vara en del av vår ideella styrka ger dig en fantastik samhörighet, gemenskap och värde. Du är med med på vår gemensamma resa framåt och i vår utveckling. En spännande resa för att föra klubben mot vår vision helt enkelt. 

Vi uppfann därför det vi kallar ”VIPtrappan”, en modell där vi belönar ditt arbete baserat på antalet timmar du jobbar ideellt. Vill du veta mer? Kontakta vår Klubbchef, Carolina Melin.

Vill du veta mer om ideella styrkan?