KLUBBENS VIP

”Ensamma kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra så mycket – Helen Keller”

Att jobba ideellt behöver inte vara ansträngande eller tidskrävande. Genom att bidra ideellt hos oss, blir du Klubbens VIP. Det är såklart viktigt för klubben och vår utveckling, men det ger också dig som medlem ett sätt till en fantastisk samhörighet och gemenskap. En spännande resa så vi tillsammans kan föra klubben mot vår vision helt enkelt. 

VIPTRAPPAN

Ideellt arbete ska alltid vara ideellt, det vill säga att det aldrig direkt ska ersättas mot pengar, men vi anser att det är viktigt att belysa tacksamheten i det jobb som utförs. Såklart är det viktigt för oss att på de sätt vi kan, uppmärksamma och ge tillbaka. Det gör vi genom vår egen uppfunna VIP-trappa som är en modell där vi värdesätter arbetet baserat på antalet timmar som jobbats ideellt. Likt en trappa, har modellen fem olika nivåer som ger VIPen belöning nästkommande år. Når man upp till fler nivåer, erhåller man fler belöningar.

Dessutom tror vi att man som VIP i klubben gärna vill visa det, så självklart får alla en unik bagbricka. Utmärkt även för att sprida vårt budskap till fler medlemmar och klubbar.
Vill du veta mer? Kontakta oss på formuläret nedan.

RESURSGRUPPEN

En spetstrupp bland våra ideella där extra fokus ligger på att fila på finishen på banan, fortsätta på projekt runtomkring klubbhuset och banan eller hjälpa till på större banförbättringar. En ovärderlig grupp som träffas varje tisdag från 16.00. Detta är en grupp som vi gärna vill ha fler resurser till, så vi kan göra mer nytta på och runt vår bana.

Låter det intressant? Kontakta oss nedan för mer information.

Vill du veta mer om att vara klubbens VIP eller Resursgruppen?