VÅRA TRE V:N

”Klubbens ledord och styrdokument som ska genomsyra verksamheten”

Vår vision beskriver vad vi vill uppnå och hur vi jobbar längs vägen. Den ska också peka mot vårt mål. Klubbens värdegrund beskriver vilka värderingar som ska leda mot visionen och hur vi agerar mot varandra. Klubbens verksamhetsidé visar mer konkret hur verksamheten skall bedrivas.

VISION

På Tortuna Golfklubb är gemenskapen i centrum, med delaktighet, engagemang och en familjär stämning. Tortuna Golfklubb skall investera i sina medlemmar, utveckla spelare efter allas förutsättningar och utöva idrotten golf. Vårt mål – att du som medlem har hittat hem.

VÄRDEGRUND

Vi vill att klubben ska kännetecknas som en familjär klubb som är till för alla. Genom att engagera medlemmar och partners i vår klubb, skapar vi en anläggning som följer vår slogan, en klubb att trivas på. Vi skapar framgång och gemenskap genom att förena idrott, verksamhet och affärer. Våra värderingar ska genomsyra vårt sätt att vara, tänka och arbeta.

Våra värderingar bottnar i:

 • Vi följer de lagar och regler som finns och uppträder på ett inkluderade och etiskt korrekt sätt.
 • Vi har en trivsam stämning där vi respekterar varandra.
 • Vi är måna och respekterar vår klubb och vårt varumärke.
 • Vi ser till att alla skall kunna känna glädje och få en positiv upplevelse av vår anläggning.

VERKSAMHETSIDÉ

Tortuna Golfklubb ska:

 • Fortlöpande utveckla klubben enligt vår vision och värdegrund
 • Vara en klubb som tänker på helheten och engagera hela familjen
 • Bibehålla och rekrytera ideella som tillsammans hjälper våra anställda att driva verksamheten mot uppsatta mål
 • Driva och utveckla en attraktiv golfanläggning med en välskött och modern golfbana
 • Ha en mix av tävlingar som passar alla nivåer och spelas i olika tävlingsformer
 • Vara ett bra varumärke och en god marknadsplats för våra partners och företag
 • Vi ska driva en mindre shop där vi möter medlemmens och gästens behov av golftillbehör
 • Driva och utveckla klubben enligt den nya profilen som framtagits åt klubben
 • Genom olika kommittéer eller ansvariga styra klubben framåt enligt målen
 • Bibehålla och fortsätta öka vår juniorverksamhet för att säkerställa tillväxten i klubben
 • Erbjuda medlemmar bra träningsmöjligheter tillsammans med klubbens PRO eller ledare
 • Erbjuda en restauranglösning med god service och utbud på mat och dryck till medlemmar och gäster